Thủy sản Thuận Phước thưởng cổ phiếu 100%, phát hành quyền mua 100%

21/05/2020 10:12

Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (UPCoM: THP) thông báo chốt danh sách cổ đông vào 28/5 để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu do tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và thực hiện quyền mua cổ phiếu. Tổng khối lượng phát hành là 14,4 triệu cổ phiếu, dự kiến tăng vốn điều lệ lên 216 tỷ đồng.

Trong đó công ty dự kiến phát hành 7,2 triệu cổ phiếu thưởng, tương đương tỷ lệ thực hiện 100% (người sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới phát hành).

Song song đó cũng chào bán 7,2 triệu cổ phiếu khác cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100% (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 1 cổ phiếu mới). HĐQT đề xuất mức giá 10.000 đồng/cp, dự kiến huy động được 72 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng có hiệu lực. Giấy chứng nhận này đã có hiệu lực kể từ 7/5.

Thủy Sản Thuận Phước

Thuận Phước sẽ chia thưởng cổ phiếu 100% và chào bán 100% cho cổ đông. Ảnh: Vasep.

Theo cơ cấu cổ đông tại 15/72019, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sở hữu hơn 24% vốn. Chủ tịch HĐQT Trần Văn Lĩnh có 10,16%. Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Thị Phi Anh nắm giữ 45,7% vốn. Thành viên HĐQT Lê Thị Minh Thảo có 5,64%...

Thủy sản Thuận Phước được thành lập năm 1987 và được cổ phần hóa năm 2007, chuyên sản xuất các mặt hàng thủy sản đông lạnh. Hiện công ty có vị thế nằm trong top 5 nhà xuất khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam.

Năm 2019, công ty xuất khẩu được 8.832 tấn sản phẩm với kim ngạch hơn 91 triệu USD, thị trường chính là châu Âu với tỷ trọng xuất khẩu 41%, tiếp đến là Nhật Bản và Mỹ. Doanh thu thuần giảm nhẹ còn 2.094 tỷ, trong khi lợi nhuận sau thuế giảm sâu 73% còn gần 28 tỷ đồng.

Công ty đã chia cổ tức 23% cho năm 2017 và 25% cho năm 2018. Mức cổ tức cho năm 2019 là 20%, trong đó công ty đã tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10% vào tháng 2.

Cho năm 2020, công ty đề ra mục tiêu doanh thu đi ngang ở mức 2.091 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế giảm sâu về mức 17 tỷ đồng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá nguyên liệu tôm dự kiến tăng cao, chi phí lãi vay cao do nhà máy Tiền Giang ở giai đoạn đầu xây dựng cơ bản… Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 5%.

Trên thị trường, cổ phiếu THP đang có giá 22.500 đồng/cp nhưng không có thanh khoản, tương đương mức vốn hóa thị trường 162 tỷ đồng. Một số nhà xuất khẩu tôm lớn khác như Minh Phú có vốn hóa hơn 5.200 tỷ đồng, Thực phẩm Sao Ta là 1.300 tỷ đồng, Camimex Group là 440 tỷ đồng.