Nam A Bank sắp lên sàn UPCoM

16/11/2020 15:00

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa chấp thuận Ngân hàng Nam Á được đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM với mã NAB. Đây là nhà băng thứ ba lên UPCoM trong năm nay sau Viet Capital Bank và Saigonbank.

Nam-A-Bank-5615-1601978683.jpg

Nam A Bank sẽ chính thức niêm yết trên UPCoM từ ngày 9/10.

Theo đó, cổ phiếu NAB sẽ bắt đầu giao dịch từ ngày 9/10 với tổng số lượng là 389 triệu cổ phiếu, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 13.500 đồng/cp, tương đương vốn hóa thị trường của Nam A Bank đạt 5.250 tỷ đồng.

Trong hơn 389 triệu cổ phiếu đăng ký giao dịch, có hơn 49,3 triệu cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng. Đây phần lớn là cổ phần của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc không được chuyển nhượng trong thời gian đảm nhiệm chức vụ theo quy định.

Theo quy định, số cổ phần này không được chuyển nhượng trong thời gian người đại diện đang đảm nhiệm chức vụ tại ngân hàng, phần còn lại khoảng hơn 1.000 cổ bị hạn chế chuyển nhượng do đây là cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn số trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Được biết, việc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán của Nam A Bank nhằm tuân thủ quy định của Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025” được Thủ tướng phê duyệt vào cuối tháng 2/2019.

Trước đó, tại Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 diễn ra vào cuối tháng 6/2020, HĐQT Nam A Bank cũng đã trình cổ đông thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán TP.HCM (HoSE). Tuy nhiên, trước mắt Nam A Bank đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM.

Nam A Bank hiện có vốn điều lệ 3.890 tỷ đồng, trong đó cổ đông lớn nhất là Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương nắm giữ 14,16%, còn Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quốc Toàn nắm giữ 5%.

Tính đến ngày 30/6/2020, tổng tài sản Nam A Bank đạt 105.713 tỷ đồng, tăng 11,6% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 77.005 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Số dư tiền gửi của khách hàng đạt 83.067 tỷ đồng, tăng 17,42% so với cuối năm 2019.

Năm 2020, Nam A Bank đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2020 đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 8% so với thực hiện năm 2019, đồng thời tăng vốn điều lệ lên mức 7.000 tỷ đồng bằng phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Bài liên quan