Quy hoạch Phú Quốc phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng quốc tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050

12/05/2020 10:27

Quy hoạch Phú Quốc phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng quốc tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050

Một góc thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: VGP

Thủ tướng vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phạm vi quy hoạch gồm phần lãnh thổ Kiên Giang với tổng diện tích 6.349 km2, bao gồm 2 thành phố (Rạch Giá, Hà Tiên) và 13 đơn vị hành chính cấp huyện. 

Các nội dung đề xuất nghiên cứu đưa vào quy hoạch của tỉnh phải đảm bảo phương hướng phát triển vùng (Vùng kinh tế trọng điểm ven biển Rạch Giá - Hà Tiên, vùng U Minh Thượng, vùng Tây sông Hậu, vùng Tứ Hải Long Xuyên) và các địa phương gồm TP Rạch Giá, TP Hà Tiền, các chuyện Phú Quốc, An Biên, Vĩnh Thuận, Giang Thành....

Quy hoạch tỉnh cũng phải đảm bảo phương hướng phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế tại Phú Quốc; phát triển khu kinh tế biển và biên giới tại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên; phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, khai thác nuôi trồng hải sản xa bờ... Đồng thời, quy hoạch đảm bảo phát huy tiềm năng năng lượng tái tạo, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học tại khu dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang.

Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là công cụ pháp lý để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập, đối ngoại trên địa bàn tỉnh; là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, an ninh, an toàn, văn minh; phấn đấu đến năm 2030 Kiên Giang trở thành tỉnh thuộc nhóm dẫn đầu, có khả năng tự chủ ngân sách, là động lực tăng trưởng mạnh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Đồng thời, quy hoạch nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

Nội dung lập quy hoạch cần định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột: Kinh tế, xã hội và môi trường; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế.

Quy hoạch cần đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện. Ứng dụng công nghệ hiện đại, số hóa, thông tin, cơ sở dữ liệu trong quá trình lập Quy hoạch; đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật và phù hợp với yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế và liên kết vùng.