Sacombank (STB) có thể thu về 19.000 tỷ đồng từ việc bán 32,5% vốn tại VAMC

29/12/2023 21:57

Mới đây, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank, STB) đã công bố ước tính lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 ước lên đến hơn 9.500 tỷ đồng, tăng 50% so với năm trước và đạt 100% kế hoạch được đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, tính đến tháng 9 năm 2023, Sacombank đã đạt lợi nhuận trước thuế là 6.480 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế cao nhất trong ngành ngân hàng trong 9 tháng đầu năm.

Sự gia tăng lợi nhuận chủ yếu đến từ tăng 48% của thu nhập lãi thuần so với cùng kỳ và giảm 43% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Đánh giá mới đây từ nhiều tổ chức tài chính dự đoán rằng tăng trưởng lợi nhuận của Sacombank sẽ tiếp tục gia tăng trong các quý tiếp theo, nhờ đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ tài chính tại Đề án tái cơ cấu, và thậm chí nhanh hơn 2 năm so với kế hoạch.

Sacombank (STB) có thể thu về 19.000 tỷ đồng từ việc bán 32,5% vốn tại VAMC
Ngân hàng Sacombank đã chính thức hoàn thành Basel III

Ban lãnh đạo của Sacombank cũng thông báo rằng ngân hàng đã dành 100% dự phòng cho toàn bộ danh mục nợ tài sản còn lại chưa được xử lý, giúp tiết kiệm khoảng 4.400 tỷ đồng chi phí phát sinh dự kiến trong năm 2024.

Theo Agribank Securities (Agriseco, AGR), Sacombank dự kiến thu hồi khoảng 19.000 tỷ đồng từ việc thanh lý thành công tài sản thế chấp 32,5% cổ phần STB bị phong tỏa tại Công ty Quản lý Tài sản (VAMC), và ít nhất 7.900 tỷ đồng từ việc đấu giá Khu công nghiệp Phong Phú trong năm 2024.

Đánh giá từ chứng khoán DSC cho biết mức giá bán tối thiểu cho 32,5% cổ phần STB đang bị phong tỏa sẽ ở mức từ 32.000 - 34.000 đồng/cổ phiếu. DSC tin rằng việc bán vốn có thể tạo động lực mạnh mẽ cho tăng giá cổ phiếu STB trong thời gian tới.

Ngoài ra, Agriseco kỳ vọng rằng việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính và các điểm quan trọng trong Đề án tái cơ cấu sẽ giúp Ngân hàng Nhà nước tăng hạn mức tín dụng cho Sacombank trong thời gian sắp tới. Tăng trưởng tín dụng của Sacombank trong 9 tháng đầu năm 2023 duy trì ở mức cao, gần 9%, sử dụng hết 2/3 hạn mức tín dụng cả năm nay.

Đáng chú ý, với việc hoàn thành triển khai Basel III trong năm, chất lượng tài sản của Sacombank duy trì tốt, hỗ trợ việc nhận được hạn mức tăng trưởng tín dụng dự kiến là trên 11% trong năm tới.

Sacombank (STB) có thể thu về 19.000 tỷ đồng từ việc bán 32,5% vốn tại VAMC
Diễn biến giá cổ phiếu STB

Trên thị trường chứng khoán, đến ngày 29/12, giá cổ phiếu STB đạt 27.600 đồng/cổ phiếu, tăng gần 23% so với đầu năm nay

Bài liên quan