TP.HCM: QUY HOẠCH HUYỆN NHÀ BÈ LÊN QUẬN TRƯỚC NĂM 2030

08/05/2020 13:08

Để trở thành quận có cơ cấu kinh tế thương mại - dịch vụ - công nghiệp là chủ yếu của TP.HCM, huyện Nhà Bè sẽ cần khai thác mọi nguồn lực.

Vừa qua, tại Đại hội đại biểu đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã đề nghị huyện Nhà Bè cần định hướng phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ, công nghiệp trong giai đoạn 2020-2025.

Huyện Nhà Bè sẽ được quy hoạch lên quận

Huyện Nhà Bè sẽ được quy hoạch lên quận

Đối với việc phát triển huyện Nhà Bè lên quận, theo ông Nhân, đại hội cần bàn bạc và đưa ra mốc thời gian thực hiện, ví dụ như trước năm 2025 huyện sẽ được duyệt quy hoạch lên quận và sẽ được công nhận là quận trước năm 2030.

Ông Nhân cho hay: "Một đơn vị mà kinh tế không phải là nông nghiệp thì không gọi là huyện được nhưng hiện nay Nhà Bè chưa đạt quận. Do đó, việc quy hoạch lên quận phải duyệt trước năm 2025, còn lên quận phải trước năm 2030".

Theo đó, huyện Nhà Bè cần lập hội đồng phát triển kinh tế dịch vụ, trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, xin ý kiến của các chuyên gia, thu hút doanh nghiệp, nhất là là doanh nghiệp công nghệ cao.

Bên cạnh đó, huyện Nhà Bè cần chuẩn bị tốt cơ sở hạ tầng, đổi mới phương thức quản lý, quy hoạch sử dụng đất theo hướng phát triển kinh tế dịch vụ, chú trọng xây dựng đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính. 

Ông Nhân cho rằng: “Phải tính toán phát triển dịch vụ chất lượng cao, không chỉ phục vụ dân cư tại chỗ mà còn phục vụ nhu cầu của cả thành phố, cả nước và người nước ngoài đến tham quan, học tập, làm việc nhằm tạo ra sản phẩm giá trị gia tăng cao”.